BCH 2018 staat voor "Brabantstad Culturele Hoofdstad" (van Europa) in 2018.

In 2018 is Nederland aan de beurt om de Europese culturele hoofdstad te leveren. Van alle Nederlandse steden hebben Leeuwarden, Den Haag, Utrecht en Maastricht zich naast Eindhoven kandidaat gesteld. Eindhoven vormt de spil van de Brabantse stedenrij, die "Brabantstad vormt. Alle steden van "Brabantstad"" hebben gemeen dat er ontwikkelingen in de spoorzone gaande zijn.

Op grond van een aantal thema's die teruggaan op het karakter van de spoorzone heeft de organisatie van de Provincie Noord-Brabant, die probeert de toewijzing voor Culturele Hoofdstad binnen te halen Brabantse particulieren en organisaties gevraagd om met ideeen te komen, die na selectie in het "Bidbook" terechtkomen.

Op grond van dit "Bidbook" wordt door het kabinet de keuze gemaakt wie de titel krijgt.

De ideeen uit West- en Midden Brabant zijn geselecteerd en vervolgens gecombineerd tot één voorstel. Stomverbaasd waren de mensen achter het "Hertog van Brabant"-project toen medio maart 2012 bleek dat hun idee door het West Brabants Cultuuroverleg was ingediend en door BCH 2018 was geselecteerd voor opnam in het "Bidbook"dat op 4 april 2012 gepresenteerd werd.

De tekst van het voorstel zoals dit in het "bidbook" staat en door het West-Brabants Cultuuroverleg is ingediend, luidt als volgt:

    

Wat gaat er in 2018 in Brabant plaats vinden

Het blijkt dat er in een heel aantal plaatsen in Brabant gebieden rond stations zijn, die herontwikkeld gaan worden. Breda is momenteel in het kader van BCH 2018 bezig een kunstproject in en rond de spoorzones te ontwikkelen. Er ligt een mogelijkheid voor steden uit de Regio West Brabant hierbij aan te haken. West Brabant heeft een rijk verleden wat dit betreft.

Denk aan Backer en Rueb in Breda voorheen de Machinefabriek ‘’Breda’’. Zij bouwden stoomlocomotieven. In 1880 werd tussen Breda en Oosterhout werd de eerste stoomtramlijn van Nederland geopend. Daarna ontstond een uitgebreid net van stoomtramlijnen die het platteland van West Brabant ontsloot.

Roosendaal dat sinds 1854 aangesloten is op het spoorwegnet, was in Nederland het eerste internationale station van betekenis. Omdat het een knooppunt van spoorlijnen was/is heeft het altijd een belangrijke functie gehad in personen en goederen vervoer. Iedere Nederlander die naar het zuiden is gegaan met de trein op vakantie is langs Roosendaal gekomen. Geen wonder dat het emplacement dien overeenkomstig van groot formaat was, met een uitgebreid tractieterrein met meerdere lokloodsen.

 

Het idee:

Koppel een filmfestival aan de spoorzones. Richt een bruikbare treinwagon getrokken door de Stoomtrein van Backer en Rueb (een Bredaas bedrijf, dat in 2012 150 jaar bestaat en van plan is een replica van een NBDS locomotief na te bouwen ( en dan volgt een volledig onjuiste aanduiding van de bouwlocatie) in als bioscoopzaaltje en laat die tussen diverse plaatsen pendelen. Het eerste deel van de film zie je in de trein het tweede deel op de eerste locatie. De volgende film weer in de trein, de tweede helft van die film op de tweede locatie. Gebruik verrassende objecten om de film op locatie te projecteren: op een oude treinwagon/container, een bestaand kantoorgebouw, of in een oude stationshal. Maak er een soort silent disco van, iedereen die een kaartje koopt, krijgt een koptelefoon en kan dus genieten van de film met geluid. De belevenis wordt zo nog intenser. Op deze manier verbind je de verschillende spoorzones met elkaar. Met aansprekende tentoonstellingen kunst in de openbare ruimte, muziek en literaire festivals, etc.) mengt het filmpubliek zich voor en na de voorstelling tussen de bezoekers van de exposities en festivals in verschillende steden. Een bezoek aan het interactief kenniscentrum over stoomlocomotieven, waarin het Backer Rueb archief centraal staat mag niet ontbreken.

 

De bouw van de "Hertog van Brabant" als grootste en zwaarste stoomlocmotief, ooit onder de naam Backer & Rueb gebouwd, neemt in dit voorstel een belangrijke plaats in. Ook indien BCH 2018 in Brabant niet doorgaat wordt de locomotief toch gebouwd.

Met de "bioscooptrein" heeft het "Hertog"-project in feite niets te maken. Een partner binnen de "Hertog"- organisatie levert de rijtuigen en indien het "bid" toegewezen wordt volgt volgt pas de inrichting en ombouw van de trein die er als "mailtrein"van voor de Eerste Wereldoorlog uit moet gaan zien.Mocht de titel Culturele Hoofdstad aan Brabant voorbijgaan dan zal toch gepoogd worden de "mailtrein" alsnog gerealiseerd te krijgen.

HOME

VOORGESCHIEDENIS                           

PROJECTOMSCHRIJVING                          

BOUWTECHNIEK

LOCATIE

DE PARTNERS

WAT NA DE HERTOG?

DE MAATSCHAP

CONTACT

               

.ENGLISH SUMMARY