De bouwlocatie voor de "Hertog van Brabant" is even historisch als spectaculair. De locatie biedt niet alleen een onderdak aan de bouw van de locmotief (en wellicht de "mailtrain") maar is ook een showcase voor de nationale metaal- en electrotechnische industrie. De locatie ligt uiteraard in een spoorzone en gaat ook beschikken over opleidings- en seminarfaciliteiten. Het is de bedoeling dat in het zomersezoen evenementen, zoals concerten, geconcentreerd worden rond de letterlijke spil van het complex. Hoewel er ook verschillende archieven in worden ondergebracht krijgt het complex geen expliciete museumfunctie maar het accent komt te liggen op het karakter als kennis- en opleidingscentrum voor de railvoertuig- en spoorwegtechniek.

Uiteraard gaat het complex ook dienen als basis voor de exploitatie van de "Hertog".

HOME

VOORGESCHIEDENIS                           

PROJECTOMSCHRIJVING                          

BOUWTECHNIEK

DE PARTNERS

BCH 2018

WAT NA DE HERTOG?

DE MAATSCHAP

CONTACT

               

.ENGLISH SUMMARY