Het "Hertog van Brabant"-project wordt gedragen door een aantal partners die elkaar allemaal hebben gevonden in het doel om jonge mensen enthousiast te maken voor een technisch vak. Dit zijn organisaties en opleidingsinstituten die op dit vlak zowel nationaal als provinciaal en regionaal niveau werkzaam zijn.

Er bestaan grofweg twee terreinen waarop deze organisaties hun expertise beschikbaar stellen.

Enerzijds zijn er de partners die zorg dragen voor het aantrekken van de in techniek geintresseerde jonge mensen, anderzijds bestaat het cluster van partners die de "workforce" voor hun rekening nemen.

Alle partners zijn op basis van gelijkheid in de bestuursraad vetregenwoordigd.

HOME

VOORGESCHIEDENIS                           

PROJECTOMSCHRIJVING                          

BOUWTECHNIEK

LOCATIE

BCH 2018

WAT NA DE HERTOG?

DE MAATSCHAP

CONTACT

               

.ENGLISH SUMMARY