HOME

Er is bij de planning van het project nooit rekening gehouden met het 175- jarig jubileum van de Nederlandse Spoorwegen in 2014, noch met het feit dat het in 2013 150 jaar geleden is dat de eerste Staatspoorlijn Breda - Tilburg geopend werd en daarmee het begrip "spoorzone" zijn intrede deed.

De locomotief moet in 2018 rijden, ongeacht of dit project deel uitmaakt van een groter geheel. Gezien de voorbereiding en de inpassing van andere elementen die deel uitmaken van de nieuwbouw is de tijd tot en met 2014 nodig om de oorspronkelijke tekeningen tot werkbare CAD- bestanden te transformeren. Zo moet voor een detailtekening waarvan geen origineel meer bestaat de algemeen-plantekening al zo'n vijf zes keer "gemanipuleerd" worden eer een CAD- tekening ontstaat die kan dienen voor een gietmodel.

Zo is een programma ontwikkeld om eender welke tekening van een wiel, ongeacht het aantal spaken en diameter om te zetten in het gewenste gietmodel. Hetzelfde geldt voor het balanceren van de wielen, de berekeningen hiervoor zijn afgeleid van onder meer grafische voorstellingen, die zo'n 125 jaar het daglicht niet meer hebben gezien.

Zo gauw als een flinke set tekeningen gereed is wordt de opdracht voor het betreffende onderdeel bij de industrie weggezet. En die onderdelen worden vervolgens opgeslagen totdat er voldoende zijn om een bouwgroep samen te stellen. Dat zal begin 2014 het geval zijn. Daarna volgt in snel tempo het samenstellen van de onderdelen zodat het geheel op een stoomlocomotief gaat lijken.

De locomotief wordt uitsluitend op de bouwlocatie gemonteerd; constructiewerkzaamheden vinden daar niet plaats. 

Het ontwerp van de locomotief is onderhevig aan een stuk of zeven verschillende simulatieprogramma's waarvan het grootste deel in huis beschikbaar is. Indien de gewenste programma's niet in eigendom zijn, bijvoorbeeld wegens hoge licentiekosten kan op de partners gerekend worden.

Natuurlijk is intern bekend aan welke eisen de locomotief bij voorkeur zal hebben te voldoen. Een eis zal altijd dwingend overeind blijven staan: het moet een "Blauwe Brabander" zijn en er ook zo uitzien. Over eisen die zaken betreffen zoals maximum snelheid, de keuze voor rol- of glijlagers, het ketelontwerp met daaraan gekoppeld de eindeloze discussie over exhaustwerking en de "long lap-long travel"- theorie wordt wel nagedacht maar de ervaring leert dat deze  tijdens het ontwerptraject vanzelf uitgekristalliseerd raken. Het heeft geen zin om op de troep vooruit te lopen en daardoor een hoop tijd en energie te verspelen zoals bij andere nieuwbouwprojecten wel geburt.

 

                                           

 

VOORGESCHIEDENIS                           

PROJECTOMSCHRIJVING

LOCATIE                          

DE PARTNERS

BCH 2018

WAT NA DE HERTOG?

DE MAATSCHAP

CONTACT

               

ENGLISH SUMMARY