Het verhaal van de "Blauwe Brabander" begint in de loop van 1990, als de toenmalige conservator van het Nederlands Spoorwegmuseum er weet van krijgt dat men in Engeland een gloednieuwe stoomlocomotief wil bouwen. Als op dezelfde wijze een replica van een N.B.D.S. mailtreinlocomotief gebouwd zou kunnen worden, zou het een hiaat in de NSM-collectie opvullen.

Er kwamen tekeningen beschikbaar (helaas niet alle toen beschikbare tekeningen!) en er werd een eerste oppervlakking onderzoek naar de realisatie van deze replicabouw gemaakt.

Helaas verdween het project door minder prettige gebeurtenissen in de ijskast en daar bleef het ruim twintig jaar.

Toen het 150-jarig jubileum van Machinefabriek "Breda" voorheen Backer & Rueb en één van de meest bekende locomotiefbouwers van Nederland, in 2012 naderde, werd in een gesprek bij de Gemeente Breda het nieuwbouwproject nieuw leven ingeblazen.

Allereerst werd onderzocht of een locomotief uit de NS-serie 3900 haalbaar zou zijn, maar door een gebrek aan tekeningen, want vrijwel alle detailtekeningen van NS-stoomlocomotieven ( dus ook die van een "Blauwe Brabander") waren inmiddels vernietigd, werd mede om deze reden besloten hiervan af te zien en te bekijken of een nieuwbouw van een NS- 3500, de blauwe N.B.D.S. mailtreinlocomotieven haalbaar was.

Gelukkig was het mogelijk om via andere bronnen de benodigde tekeningen te betrekken en kon een bescheiden start van het voortraject gemaakt worden.

Dat het project wellicht een complete mailtrein op de baan zou brengen kon medio 2010 werkelijk niemand vermoeden. Die verrassing viel bij iedereen volstrekt onverwacht in maart 2011 koud op het dak.                                       

                      

 

 

 

 

                                                      

HOME

PROJECTOMSCHRIJVING                          

.BOUWTECHNIEK

LOCATIE

DE PARTNERS

BCH 2018

WAT NA DE HERTOG?

DE MAATSCHAP

CONTACT

               

.ENGLISH SUMMARY